הודעות המועצה

מזכירות • 19/5/2020 כניסות

בוקר טוב,
הבוקר התקבלה החלטה לאשר הסרת מסיכות בכיתות ובמרחב הציבורי בבתי הספר עד לסוף השבוע (19.5-22.5).
נוכח המלצות הדרג המקצועי, ניתן היתר להסרת מסיכות בכיתות הלימוד ובמרחב הציבורי, כל עוד לא נוצרת התקהלות, החל מהיום ועד יום שישי הקרוב, וזאת עקב עומס החום הקיצוני הצפוי בתאריכים אלה.
בהסעות הממוזגות יש להמשיך לעטות מסכה כרגיל ולשמור על ההנחיות הקיימות.

שלכם,
שירה לוין
דוברת המועצה