בעניין כסאות למסירה

דגני סופי • 10/8/2017

לכל המתעניינים הרבים, הכסאות נמסרו בשמחה רבה.