פרידה מצביקה בירמן

סט תמר • 16/7/2018 כניסות

צביקה יקר,

תודה על שנים ארוכות בהן הרגשתי בטוחה. ידעתי שאם אהיה במצוקה, תמיד אוכל לפנות אליך ואתה תפעל מתוך אהבת אדם ואכפתיות. תודה על כל מה שפעלת בסתר מבלי שאיש ידע לטובת ילדי תמרת. שתדע רק טוב בהמשך הדרך.