תזכורת: הפרלמנט מסייר באיזור החרמון, יום ג׳ 13 ביוני 2017, 10:00 - 12:30

לוח אירועים • 6/6/2017 כניסות