תרגיל בכנף 1 ברמת דוד

מזכירות • כניסות

שימו לב, החל מיום א' 16.6.19 ועד ליום ד' 19.6.19 (כולל), מתקיים תרגיל גדול בכנף.

במהלך ימים אלו, יהיו המראות ונחיתות רבות, יישמעו קולות נפץ וקולות אזעקה.