גרוטאה ליד הפח

אהרמן אילנה • 8/8/2017 כניסות

אני רוצה להודות לאותו אדם, שלקח אחריות וסילק את המטרד.
נעם לי לצאת מהבית הבוקר ולגלות שטח נקי, ממול.

הודעות בנושא זה