שימו לב: ערב ״שירת רעים״ ב21:30 יתקיים בחוץ. אנא הביאו לבוש חם.

חברה וקהילה • כניסות

שימו לב: ערב ״שירת רעים״ ב21:30 יתקיים בחוץ. אנא הביאו לבוש חם.