מורידי הגשם

בר-אילן דבורה ורדית • 2/3/2018 כניסות

תודה לגשם, לתודה למורידי הגשם, תודה לאבישי שמיידע אותנו על הברכה והשפע, שיימשך ככה עד מאי, אמן

הודעות בנושא זה