שיבושים באספקת המים

מזכירות • כניסות

ביום חמישי, 6/6/19 בין השעות 09:00-14:00 יתכנו שיבושים באספקת המים ברחובות האלון, הזית, החרוב, השיטה והאלה. אנא היערכו בהתאם.