תמרת גוט יוזמה

חברה וקהילה • כניסות

תמרת - חברה
תמרת גוט יוזמה ! הצביעו והשפיעו.

כבר 140 איש הצביעו. הצביעו גם אתם.

תמרת גוט יוזמה – לכולם יש את היכולת להשפיע.

הצביעו בעד המיזם שאותו אתם רוצים לפתח

אך בבקשה הצביעו רק פעם אחת.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5ALvgoF8Rr7aHJF72mMyZamEN7Af_1wOht6y4j9ZzC2ypZA/viewform?usp=sf_link