עדיף לדווח למזכירות, לא לכלל הקהילה.

ארנון צחי • 10/5/2018 כניסות

עדיף לדווח למזכירות, לא לכלל הקהילה.