עמדת המשרד להגנת הסביבה בנושא אור כחול - תאורת ה LED שההנהלה חושפת אותנו אליה

חיים אברהם • 9/8/2018 כניסות

לכבוד ד"ר אינה ניסנבאום

יו"ר האגודה הישראלית לתאורה inna@light-eng.com

שלום רב,

הנידון: עמדת אגף למניעת רעש וקרינה בנושא החלק הכחול של האור. האור, ובמיוחד הרכיב הכחול שלו, אשר מופיע בטבע רק בשעות היום, משפיע על הסביבה האנושית ויכול לפגוע בבריאות האדם. .לתחום הכחול של האור יש השפעות שליליות וביניהן: • שבוש השעון הביולוגי, בעיקר כאשר החשיפה הינה בלילה ולפני השינה • שבוש המטבוליזם וגרימת השמנה • פגיעה ברשתית העין • ערנות מוגברת לטווח קצר אך פגיעה בזיכרון וביצירתיות לטווח הארוך. בעקבות עבודות המחקר שפורסמו לאחרונה בעיתונות מדעית שפיטה, האגף ביקש התייחסות של מרכז הידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי-מייננת על הבריאות - "תנודע" לצורך גיבוש עמדה לגבי הצורך והמהות של הנחיות לתכנון תאורה ואף לטיפול במפגעים קיימים שנוצרו בעבר, כפי שיתגלה שיש כאלה. אגף מניעת רעש וקרינה כנפי נשרים 5 ,גבעת שאול, ת.ד. 33033 ירושלים, מיקוד 95464 00 -4365940 פקס 00 -4365946 טלפון 4 .כצעד של זהירות מונעת ובהתחשב בכך שעדיף להיות זהיר על מצטער, האגף ממליץ לצמצם למינימום את חשיפת הציבור לאור כחול מלאכותי ולבחור תאורה שבה שיא עוצמת האור הכחול בתחום nm 490-440 לא תעלה על % 11 מעוצמת שיא האור בכל תחום הנראה (nm 740-380.( במידת הצורך, אני לרשותך עם הסברים נוספים. בברכה, פרופ' סטיליאן גלברג ראש האגף העתק: סמנכ"לית בכירה

 

מי שמעוניין אני יכול להעביר את המסמך.

אז הנהחת תמרת ואספת החברים מבקשים לפגוע בבריאות החברים תחשבו על בריאות הילדים.

האם החלטות מתקבלות בשום שכל או שליפות מהמותן? אני פונה להנהלת הישוב בבקשה לחזור ולדון בנושא לפני המשך הפעילות הפוגעות בבריאות תושבי תמרת.

שבת שלום, 

אברהמלה