הודעה על הסרת עץ

מזכירות • 30/7/2017 כניסות

בעקבות פניה של תושבים, התחלנו תהליך לקראת הסרת עץ אורן הנמצא בשביל שבין רחוב הליבנה לרחוב הברוש.
מדובר בעץ אורן אשר עלול להוות סכנה בשעת שריפה.
במידה ויש התנגדות להליך יש לפנות למזכירות הישוב במייל mazkirut@timrat.org.il

לתשומת לבכם.