מקורות: יחול שינוי במקור המים החל מ-1 בספטמבר למשך שבועיים

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לצרכנים על שינוי באיכות המים - יובלי העמק

מדובר על שינוי תמהיל המים שעלול לשנות את הצבע וכמות האבנית. מצורף קובץ