הודעת סמס

הודעות סמס • 10/9/2017 כניסות

ערב טוב, לידיעת התושבים - תקלת החשמל מטופלת על ידי חברת החשמל. צפי תיקון - כשעתיים.