שימו לב - שינוי שעות הפעילות של הבריכה

מזכירות • כניסות

השינוי בשעות הפתיחה של הבריכה שתוכנן למחר יכנס לתוקפו ביום שלישי.