גמר גביע האלופות לא ישודר

חברה וקהילה • כניסות

לאור היענות נמוכה לא נשדר את גמר גביע האלופות במרכז הקהילתי. ננסה פעם אחרת.