העתקת מיקום הפסל "ואהבת לרעך כמוך" משער הישוב

מזכירות • 8/12/2019 כניסות

בסוף מאי 2019 , הוצב בשער הישוב לקדם את פני הבאים פיסלו של איציק מור הכולל תחריט על פרוסת עץ זית, בעברית ובערבית של האימרה "ואהבת לרעך כמוך".

 

בהמשך הוחלט בהנהלה, לשנות את מיקום הפסל ולהציבו במרכז הישוב, כעת נקבע מיקומו החדש מתוך ארבע הצעות, ובזמן הקרוב תבוצע העתקתו.

 

מבחינתו של איציק מור, הפסל, ההסכמה לשינוי המיקום נעשתה בלב כבד.

 

שיתוף הפעולה של איציק מהווה דוגמא אישית ליישום המסר של הפסל ועל כך תודה רבה.

 

דלית שילה

 

יו"ר וועדת המרחב הציבורי