כלבים לא מסלקים

ארנון יעל • 27/3/2018 כניסות

מסכימה עם כול מילה של עמליה. כלב הוא חלק מהמשפחה. כמו שלא סילקנו ילד שהשחית רכוש כך יש לטפל בכלב ובבעליו אבל בוודאי לא לשלוח אותו למותו.

הודעות בנושא זה