הלילה אירעה פריצה ברחוב האלה 10

בטחון • כניסות

אירעה ב-4:00 אצל מש' מזרחי השוכרים יחידה אצל מש' פלג.

נגנבו מחשבים, טלפונים, מזומן, תיק.

יתכן שחפצים נזרקו בסביבות הרחוב/שבילי ביניים- כל המוצא להודיע למזכירות/רב"ש