תאורת לד בתמרת - חווית משתמש

ליאור יוסי • 23/4/2018 כניסות

נתבקשתי על ידי דורן גוז לפרסם בפורום בשמו את ההודעה הבאה: לפני מספר שנים וללא הודעה מוקדמת מצאנו את עצמנו, מי אם לא תושבי רחוב סירה, חלק מניסיון, פיילוט בלעז, להתקנת תאורת לד ברחוב סירה.
פניתי לרכז האגודה וביקשתי להחזיר את המצב לקדמותו ונעניתי שזה ניסוי.
כ 3 שנים אחרי, ללא קבלת כל התייחסות מאיתנו, שפני הנסיון, ללא כל קריטריון ברור לתוצאות הנסיון, אני שומע כי הענין עבר להצבעת חברי האגודה, המשך ישיר להתנהלות מוזרה והזויה.
כבעל נסיון בענין אני ממליץ לחברי האגודה להתנגד לתאורת הלד. תאורה זאת מייצרת אור לא טיבעי, לא רך, מסנוור, חודר לתחום החצר והבית וממש מהווה מטרד קבוע, במיוחד בימי הקיץ עת ברצונך לשבת באינטימיות בחצר ביתך ואז חודר האור המטריד היישר לפרטיותך.
בקיצור, מומלץ להתנגד להתקנת תאורה זאת, לא כל החלטה צריכה להתקבל משיקולים כספיים בלבד.
יהודה דרוקר
ודורון גוז