עדכון בטחון

בטחון • 9/7/2018 כניסות

הלילה אירע נסיון פריצה לבית ברחוב יערה. האזעקה הופעלה והפורצים ברחו.
חשוב לציין כי למערכת האזעקה גלאים על התריסים, כך שבפועל לא הצליחו הפורצים להכנס לתוך הבית.

אנו שבים וממליצים על התקנת והפעלת אזעקות ותאורה.