תגובה לסוזי קומיי

בר-אל צחי • 27/9/2017 כניסות

אצלי הותקנה מערכת של מגנור. מאז היונים אצל השכנים