גננת גן אלון חיובית לקורונה

מזכירות • 12/1/2021 כניסות

רותם סיבוני, גננת גן אלון, נמצאה חיובית לקורונה והצטרפה למוהר הגננת המחליפה ולעביר הסייעת החולות אף הן בקורונה.

נמשיך ונעדכן

אורית מסר הראל,
דוברת הנהלה וצח"י