תרופות לנזקקים

מזכירות • כניסות

כל מי שיש לו תרופות שאינן בשימוש יכול להביא אותן למזכירות ואנחנו נמסור לגורם הרלוונטי- תודה!