תזכורת : מועדון החברים מארח את : תא"ל מיל. ד"ר ישראל לשם .

1/11/2017 כניסות

יום ב' 6 בנובמבר 2017 , 20:00-22:00