הנוי - הסביבה בתמררת

שקולניק רות • 18/6/2018 כניסות

מספר חודשים שאני מקיימת דו-שיח עם הדס מנהלת הקהילה בנושא הטפול בנוי- הסביבה שבה אנו חיים והתוצאות אפס. תודה על ההתעוררות בצבור. בתקווה לתוצאות שתראנה לעין ותשובבנה נפש.