עדכון בעניין חזירי הבר

בטחון • כניסות

אנו פועלים יחד עם רשות הטבע והגנים לביצוע דילול חזירים בישוב וסביבתו.

השבוע התקיימה פגישה וסיור עם ציידים והפעילות תחל בהקדם.

הודעה תשלח במסודר.