תמרת שמחה להודיע

מזכירות • כניסות

תמרת שמחה להודיע שרשות מקרקעי ישראל פרסמה את חוברת המכרז לקראת ההרחבה בתמרת. בהצלחה. מצ"ב לינק לחוברת. http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/image.aspx?misMichraz=%20482019%f6%f4&misRatz=1