מסדר זיהוי בכניסה לבריכה

זינגר עודד • 16/6/2018 כניסות

היום, שבת, בבואי לבריכה מצאתי את עצמי בתור שנמשך דקות ארוכות לפני שער הכניסה, תור שקצהו הקדמי השומר שנתמנה לבדוק את זהות הבאים.
הטמפ' היתה בסביבות ה 40 מעלות והשמשיה היחידה במקום היתה זו של השומר. היה מדהים לראות את הכניעות בה קיבלו בעלי הבריכה את הגזירה האבסורדית הזאת: הם ניצלים בשמש הקופחת שעה שהשומר המסכן מחפש את שמו של כל אחד שמגיע אליו, תוך שהוא מדפדף בערימת דפים שלא אומרת לו יותר מדי.
אני ממליץ לשפר את ההתנהלות שם ע"י הנהגת שיטת זיהוי חכמה יותר, או ע"י השמת אדם מעט זריז יותר, כזה שיודע לדפדף ולמצוא שם במהירות.