מרפאה - עדכוני לו"ז

מזכירות • 3/1/2018 כניסות

מרפאה - עדכוני לו"ז
יום חמישי 04/01/18 אחות עובדת בין השעות 8-11
יום שני 08/01/18 ד"ר ספקטור בחופשה, מחליפה ד"ר פאינה
יום חמישי 11/01/18 אחות עובדת בין השעות 8-11