סגירת אגף קהילה ורווחה לצורך מיון ועדכון

מזכירות • 25/11/2018 כניסות

סגירת אגף קהילה ורווחה

בתאריכים 25-27.11.18

בימים א'-ג' 25-27.11.18 ייסגר אגף קהילה ורווחה

לצורך מיון ועדכון שנתי של נתוני פונים, כמתחייב בתקנות משרד הרווחה.

בימים אלה לא תתקיים קבלת קהל ולא יינתן מענה טלפוני.

לפניות דחופות, ניתן לפנות אל מוקד המועצה – 04-6520100