תמרת גוט יוזמה ! הצביעו והשפיעו.

חברה וקהילה • כניסות

כבר 100 איש הצביעו. הצביעו גם אתם.
תמרת גוט יוזמה – לכולם יש את היכולת להשפיע.
הצביעו בעד המיזם שאותו אתם רוצים לפתח
אך בבקשה הצביעו רק פעם אחת.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5ALvgoF8Rr7aHJF72mMyZamEN7Af_1wOht6y4j9ZzC2ypZA/viewform?usp=sf_link