מכלי פקדון

מזכירות • כניסות

למי שרוצה לתרום את מכלי הפקדון, שיתלה שקית עם הבקבוקים על הפח הכתום. ולמי שאוסף, בכייף.