בצומת יש תאורה חזקה בתקנים של חברת נתיבי ישראל

חיים אברהם • 9/10/2017 כניסות

הבעיה הייתה כשחברת החשמל מסיבותיה היא, לא האירה את הצומת. מה זה קשורלתאורה בכביש העולה לתמרת או להארה והרעלה בתאורת לד? 

הודעות בנושא זה