בריכה וחסרונה

בר-אילן דבורה ורדית • 31/5/2018 כניסות

מוזר, זה לא מסוג הדברים שהיו אמורים להיות מטופלים לפני חג שבועות?

האם הבריכה תפתח לאותו מספר חודשים- כלומר, נקבל ימי בריכה באוקטובר?

כמה זמן ה"טיפול" הנ"ל אמור לקחת?

האם במקרה זה קשור לכך שהגננים לא עשו כל עבודת הכנה לקיץ, כולל זה שעדיין אין השקייה?

תמהתני.