בן בטחון - התייחסות לשאלות ותהיות אריק דגני מה - 3.1.18

פלק שרית • 7/1/2018 כניסות

אף אחד לא מת...אריק...

מזה 3 שבועות יש בעיה - אין יותר כוננים מתמרת!

לכן שאלותיך הרבות מובנות ואני לא מוצא לנכון לענות על כל אחת.

רק על האחרונה "האם מישהו מטפל"?

לידיעתך (וידיעת כולם בהזדמנות) עוסקים בזה הרבה לאחרונה.

ההנהלה ועוד כמה מתנדבים (עדיין יש) בתחום הבטחון.

במקום לשאול כל כך הרבה ולהיות ציני...עדיף היה לברר איך פועלים בנושא.

שכנות טובה זה חשוב וגם לעיתים שווה יותר מהכל.

 

רני פלק

 

הודעות בנושא זה