פינוי גזם

משולם נגה • 29/7/2018 כניסות

מסכימה עם הכותבים לגבי ערמות גזם. יש בישוב תחושה שרס״ר משמעת מנהל אותו ומזמין את סיירת האכיפה של המועצה על כל ערמת גזם שהונחה שלא במועד. ובנוסף הגינון בישוב נראה על הפנים. ההשקיה צומצמה ובמקומות רבים נותקה.

הודעות בנושא זה