שועלים? אין סיבה לדאגה!

מזכירות • כניסות

לאור פניות תושבים על צפייה בשועלים משוטטים ברחבי היישוב, נבקש להביא לידיעת הציבור מידע חשוב ורלוונטי:

השועל, הינו בעל חיים סקרן ואינטליגנטי המבקש מידי פעם להרחיב את תחומי מחייתו ולבדוק את סביבתו.

מטרת השוטטות והרחבת הטריטוריה הינה חיפוש מזון ובני זוג.

רחבי היישוב אינם חפים ממקורות מזון זמינים – פחי אשפה, ערימות פסולת ומכרסמים שונים, כולם כאחד מהווים מקור משיכה בלתי מבוטל לחיות הבר השונות.

עם זאת:

שועלים ותנים נמנעים ממגע עם בני אדם ואינם מתקרבים אליהם מיוזמתם. הם אינם תוקפים ואינם נושכים אלא בתגובה להתגרות מוקדמת. לפיכך, אין כל סיבה לפחוד מהם.

כל זמן שמקורות המזון יהיו זמינים עבורם ימשיכו השועלים לחפש אחריהם בחצרות הבתים ובגנים. לפיכך, הנכם נדרשים לסגור היטב את פחי האשפה וכך להפחית את ביקורי השועלים.

גם מזון לכלבים המושאר בחצרות הבתים ומזון חתולים המפוזר לחתולי הרחוב בשטחים הציבוריים מהווים מקור משיכה לשועלים. גידור החצרות ואיסוף המזון העודף, אף הם יפחיתו את ביקורי השועלים.

מאידך, התנים והשועלים מביאים תועלת לאדם בכך שהם טורפים מכרסמים קטנים – עכברים, חולדות ונברנים בסביבות המגורים ומקטינים את כמות המכרסמים והמזיקים בשטחים החקלאיים.

זכרו, היות ומדובר בחיות בר, יש לשמור מרחק סביר מהם. אין לנסות לגשת אליהם, ללטף אותם או לפתותם במזון. חשוב להבין כי התנהגותנו אינה תמיד מובנת לחיית הבר. פעולה תמימה מצדנו עלולה להתפרש על ידה כתוקפנות ולהסתיים בנשיכה.

על מנת להקטין את סכנת הכלבת מחיות בר אלו ואחרות, פקח רשות הטבע והגנים מפזר פיתיונות המכילים חיסוני כלבת. פעילות זו יוצרת חגורת הגנה סביב היישוב ומונעת את העברת המחלה גם לחיות הבית.

למען הסר ספק - תנים ושועלים הינם חיות בר מוגנות והפגיעה בהם אסורה על פי חוק.

צפו בשועלים ממרחק בטוח והתענגו על הטבע.