יש מצלמות בשער ואפשר דרכן לראות את האירוע ...

ארנון צחי • 22/9/2018 כניסות

יש מצלמות בשער ואפשר דרכן לראות את האירוע כולו ואת מספר הרכב.

הודעות בנושא זה