תוצאות הקלפי בנושא השער

מזכירות • כניסות

להלן תוצאות ההצבעה:
סך מצביעים 275
שאלה ראשונה - בעד או נגד שער:
בעד - 250
נגד- 15
לא סימנו - 10
שאלה שנייה:
שער בולרדים -128
שער זרועות - 142

פרוטוקול הקלפי יפורסם בהמשך
ו"בא לציון גואל"