טעימה לשבת - נדחה

מזכירות • 15/3/2020 כניסות

נוכח ההוראה שאין לחבור לאסיפה כלשהי יותר מ- 10 חברים,

אנחנו נאלצים, בינתיים, לעשות הפסקה ב"נפגשים בספריה",

לטעימה לשבת ולימוד תניא - עד להודעה חדשה שתבשר טוב לכולם.

נישא תפילה לבורא שיאיר את עיני-כולנו להתאחד, לעשות טוב ולחשוב טוב,

תוך אמונה שלמה שיהיה טוב - עלינו ועל כל הברואים בעולמנו !
בברכה, דליה טל