גיזום הבא - יום רביעי 22/01/20

מזכירות • כניסות

באופן חד פעמי משאית הגיזום תגיע ביום רביעי 22/01/20 ולא ביום שני 20/01/20 כפי שפורסם. - נא להערך בהתאם!