פעילות בית הקפה "כיכר הכפר"

מזכירות • 15/3/2020 כניסות

לאור המצב הקיים - בית הקפה "כיכר הכפר" לא ייפתח עד להודעה חדשה!

בברכה,

צוות הקפה