נהג לשבועיים

אהרמן אילנה • 15/7/2017 כניסות

מבוקש: נהג רשיון ב׳, למשך שבועיים, בשכר.
אחרי צבא.

לפנות לאילנה אהרמן
0544773655