נראה שיש מקום למנות אחד מחברי ההנהלה להיות ...

ארנון צחי • 28/4/2018 כניסות

נראה שיש מקום למנות אחד מחברי ההנהלה להיות איש קשר עם הציבור במדיה הדיגיטלית.

המדיה הזו מאפשרת תקשורת מיידית, ומתוך כך מייצרת ציפייה לתגובות מיידיות (ולא להסתפק במייל השבועי).

אפילו משפט מטעם אותו נציג כמו: ״קראתי ואעלה את הנושא בישיבת ההנהלה הבאה״ ועדכון עם תום הישיבה, יוכל להרגיע את הרוחות.

שהרי אנחנו בחרנו את חברי ההנהלה מתוך שאנו חושבים שהם משרתים נאמנה את הציבור. מה שחסר זה רק התגובות והפידבק לרחשי הציבור.

הודעות בנושא זה