מייל מעניין שקיבלתי מאילן לוי, בעל הוצאת ...

ארנון צחי • 3/8/2018 כניסות

מייל מעניין שקיבלתי מאילן לוי, בעל הוצאת הספרים ״פראג״.

שלום רב,

לכאורה מה לצדקנות ולסדרת הפוסטים הללו ובכן צדקנות, להיות צודק, זה להפריע לעולם במהלכו התקין, הרצון או השאיפה לצדק, אבסולוטי, "יהיה מחננו טהור" השאיפה של אותם "טהרנים" שהדברים יהיו הכי הכי טהורים וזכים. הוא המקום שבו נולדים המחלוקות והפשעים האכזרים ביותר.

יש את הסיפור הנפלא של ש"י עגנון "תהילה"* שמספר את סיפור החתונה שבוטלה כי אבי החתן ואבי הכלה התווכחו בניהם על י', בכתובה.

ויש את עין חרוד מאוחד ואיחוד, ואשדות יעקוב, ועוד מקומות כאלה, משפחות שלמות שנקרעו, חברים שהופרדו, בגלל המקף המחבר בין המרקסיזם ללניניזם או שטות אחרת.

כן אתם צודקים!!!, רק מה עושים כשמחיר הצדק גבוה לפעמים ממחיר החיים.

*ממליץ לכם לקרוא את הסיפור, גם סיפור נפלא וגם אחד הספרים הרוחניים (לדעתי) וגם עברית שאין בלתה.

שבת שלום

אילן לוי

הודעות בנושא זה