מצגת לקראת ההרחבה

מזכירות • כניסות

מצ"ב לינק למצגת שהוצגה באסיפה האחרונה בנושא ההרחבה

http://www.aroundy.com/_sites/timrat/posts/Ip003Nr05jHnDzvM/summday_7981541866.pdf