שיבוש בנוסח הצעתי בעניין בית הכנסת

אלון ניצה • 15/7/2018 כניסות

לצערי, חל שיבוש בנוסח ההצעה שהעליתי באסיפה בעניין בית הכנסת. השיבוש משמעותי בעיני, ונוגד את מהות ההצעה. זה משקף ליקוי בהעברת הצעה מהאסיפה לקלפי, מלמד אולי שיש לשלוח את הנוסח למציע ההצעה לפני פרסומה לציבור. מחר בבוקר אדאג לתיקון המתאים ואבקש לפרסם את הנוסח הנכון. נא שימו לב לעדכון. ניצה אלון