ילד נוסף מגן חצב חולה בקורונה

מזכירות • 12/1/2021 כניסות

יהל קונשטוק, מגן חצב נמצא חיובי לקורונה.

אחותו של יהל, ליה מגן אלון ואביה אחיקר נמצאו אמש כחיוביים לקורונה ועל כך דווח אתמול.

יהל חש בטוב.

החלמה שלמה לכולם ולילה טוב!

אורית מסר הראל,
דוברת הנהלה וצח"י